รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2  จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2555

ครูกิติยา ทำมาน